Best Value Consulting

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren heeft er bij diverse grote en toonaangevende opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, ProRail, etc.) een verandering plaatsgevonden in de manier waarop men omgaat met uitvoerings- of realisatie projecten. Zo worden projecten ingekocht op basis van een mix van prijs en kwaliteit (EMVI, PiPS, Past Performance), zijn traditionele bestekken grotendeels vervangen door innovatieve contracten (D&C, Prestatiebestekken) en worden projecten in uitvoering risicogestuurd beheerst door middel van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). De gevolgen van deze veranderingen zijn:

Efficiëntere inzet van personeel en budgetten, zowel tijdens de voorbereiding, aanbesteding als uitvoering van een project
Een groter percentage projecten komt op tijd en binnen budget gereed
Er is maximale ruimte voor alle “ketenbetrokken” om toegevoegde waarde te leveren
De opdrachtgever krijgt meer waar(de) voor zijn geld / opdrachtgever tevredenheid stijgt
De opdrachtgeversorganisatie ontwikkelt zich van een technisch georiënteerde, controlerende organisatie naar een professionele management organisatie gericht op de regie functie
Nieuwe samenwerkingsconcepten, met een gewijzigde rolverdeling tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en evt het ontwerp/adviesburo
Opdrachtnemers (aannemers) worden gestimuleerd om meer kwaliteit te leveren

In de periode 2001-2009 is Jeroen ter Heurne nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van deze venieuwingen bij Rijkswaterstaat. De kennis en ervaring die hij daar heeft opgedaan wil hij nu via Best Value Consulting graag inzetten om andere organisaties te ondersteunen bij het doorlopen van deze veranderingen.

Best Value Consulting

Best Value Consulting ondersteunt organisaties bij de overgang van traditionele inkoop, contractering en contractbeheersing naar meer innovatieve vormen. Dit kan bijvoorbeeld door uw projectteam(s) te laten adviseren. Maar ook door de inzet als projectleider / projectmanager, die een project van begin tot eind op innovatieve wijze voor u kan uitvoeren. Met Best Value Consulting bent u ervan verzekerd dat u direct aantakt bij de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied.

Als uw organisatie nog weinig of geen ervaring heeft met innovatieve inkoop, contracten en contractbeheersing, kan Best Value Consulting u daarbij ondersteunen. Zo kunt u met een gerust hart ervaring opdoen met de innovatieve inkoop, contractering en uitvoering van uw projecten. Op basis van die ervaringen kunt u bepalen of en hoe u de verdere implementatie in uw organisatie aan wilt pakken. Desgewenst kan Best Value Consulting u daarbij ondersteunen.

Dienstverlening

Best Value consulting levert de onderstaande diensten. Dit kan zowel op adviesbasis als door de invulling van specifieke functies in uw organisatie:

Project-, Contract- en Technisch Management
Inkoop, Aanbesteding en Marktbenadering
Projectbeheersing (Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Risico’s, Communicatie, etc.)
Project organisatie
Opleidingen & workshops

Geinteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Jeroen ter Heurne, via onderstaande contactgegevens.


Best Value Consulting
Nachtschade 5, 6841 KM Arnhem
Telefoon 06-19442959
jeroen@bestvalueconsulting.nl
www.bestvalueconsulting.nl